FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

customer_logo
Tjänst Avdelningar Ort/län Sista ansökningsdag
Examensarbete - Compressed Sensing med enpixelkamera i det kortvågiga IR-området Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete - Systemanalys EO-simulering Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete – Autonom sensorplanering för 3D-kartering Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete – 3D-kartering med tröghetssensor och laserskanner Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete - GNSS Simulator Ledningssystem Östergötland Löpande urval
IT-chef Forskningsstöd Stockholm 2016-11-20
Redovisningsekonom Forskningsstöd Stockholm 2016-11-27
Försöksledare inom området explosivämnen, vapen och ammunition Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2016-11-27
Provningsingenjör inom explosivämnen, vapen och ammunition Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2016-11-27
Mätingenjör inom området explosivämnen, vapen och ammunition Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2016-11-27
Civilingenjör med intresse för mikrovågsteknik och plasmafysik Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2016-11-27
Medarbetare med inriktning mot verksamhetsanalys och systemutveckling av ledningssystem Ledningssystem Östergötland 2016-12-05
Examensarbete: 3D-avbildning med fotonräknande teknik Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Signalbehandling för mobiltelefonisystem Ledningssystem Östergötland 2016-10-30
Registrator Forskningsstöd Stockholm 2016-10-30
    
Sökord:
Ort/län:
 
Jobbkategori:
 
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
Ej registrerad användare?
Om du är en registrerad användare kommer du att ha tillgång till ditt personliga CV och skapa en Jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.