FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

customer_logo
Tjänst Avdelningar Ort/län Sista ansökningsdag
Examensarbete - Deep Learning för detektion av personer i IR-bilder Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbeten - Utveckling av CRATE - FOI:s tekniska intrastruktur för träning, övning och experiment inom IT-säkerhet Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete - Målgenerering med UAV Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete - Utreda CPU-FPGA hybrider för användning i realtidsapplikationer Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete - Design och utveckling av en pulsdetektor Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete Realtidsstyrning av radiosändare och -mottagare Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete - Distribuerad tidsbaserad positionering av radiosändare Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete - Kommunikation via magnetfält Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete- Implementation och testning av visualiseringsmetoder i ett interaktivt GIS-system för telekrigvärdering Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete - Visualisering av årstidsberoende och dagsaktuellt väder i en GIS-basserad simuleringsmiljö Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Organisk kemist CBRN-skydd och säkerhet Västerbotten 2016-12-04
Examensarbete - Compressed Sensing med enpixelkamera i det kortvågiga IR-området Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete - Systemanalys EO-simulering Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete – Autonom sensorplanering för 3D-kartering Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete – 3D-kartering med tröghetssensor och laserskanner Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Examensarbete - GNSS Simulator Ledningssystem Östergötland Löpande urval
Medarbetare med inriktning mot verksamhetsanalys och systemutveckling av ledningssystem Ledningssystem Östergötland 2016-12-05
Examensarbete: 3D-avbildning med fotonräknande teknik Ledningssystem Östergötland Löpande urval
    
Sökord:
Ort/län:
 
Jobbkategori:
 
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
Ej registrerad användare?
Om du är en registrerad användare kommer du att ha tillgång till ditt personliga CV och skapa en Jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.