FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

customer_logo
Tjänst Avdelningar Ort/län Sista ansökningsdag
Kvalficerad upphandlare/upphandlingsjurist Forskningsstöd 2016-08-31
Controller på Ledningssystem Ledningssystem Östergötland 2016-08-25
Mjukvaruutvecklare med fokus på systemmodellering Ledningssystem Östergötland 2016-08-21
Mjukvaruutveckling för mobiltelefonisystem Ledningssystem Östergötland 2016-08-21
Signalbehandling för mobiltelefonisystem Ledningssystem Östergötland 2016-08-21
Signalbehandling med fokus på radiokommunikation Ledningssystem Östergötland 2016-08-21
Hårdvarunära mjukvaruutveckling för radiosystem Ledningssystem Östergötland 2016-08-21
Analytiska vapensystemvärderare Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2016-08-21
Modell- och verktygsutvecklare Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2016-08-21
Expert på styrda vapen Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2016-08-21
    
Sökord:
Ort/län:
 
Jobbkategori:
 
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
Ej registrerad användare?
Om du är en registrerad användare kommer du att ha tillgång till ditt personliga CV och skapa en Jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.