FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

customer_logo
Tjänst Avdelningar Ort/län Sista ansökningsdag
Experimentalist Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2018-05-14
Analytiker - inriktning logistik Försvarsanalys Stockholm 2018-05-06
Senior Analytiker - inriktning ekonomi Försvarsanalys Stockholm 2018-05-06
Redovisningsekonom Forskningsstöd Stockholm 2018-05-13
Avdelningsekonom Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2018-05-14
Säkerhetsskyddshandläggare, FOI-2018-604 Forskningsstöd Stockholm 2018-04-29
Avdelningscontroller Ledningssystem Östergötland 2018-04-25
HR-generalist med inriktning lönebildning Forskningsstöd Stockholm 2018-05-04
HR-generalist med inriktning kompetensutveckling Forskningsstöd Stockholm 2018-05-04
    
Sökord:
Ort/län:
 
Jobbkategori:
 
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
Ej registrerad användare?
Om du är en registrerad användare kommer du att ha tillgång till ditt personliga CV och skapa en Jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.