FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Tjänst Avdelningar Ort/län Språk Publiceringsdatum Sista ansökningsdag Arbetsplats/placeringsort
Forskningsingenjör inom modellering och simulering Ledningssystem Östergötland Svenska 2020-01-17 2020-01-23 Linköping
Forskningsingenjör inom spridningsberäkningar CBRN-skydd och säkerhet Västerbotten Svenska 2020-01-13 2020-02-02 Umeå
Forskare inom marin elektromagnetik Försvars och Säkerhetssystem Stockholm Svenska 2019-12-20 2020-02-03 Kista
Verkstadstekniker Försvars och Säkerhetssystem Stockholm Svenska 2019-12-20 2020-02-03 Kista
    
Sökord:
Ort/län:
 
Jobbkategori:
 
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
Ej registrerad användare?
Om du är en registrerad användare kommer du att ha tillgång till ditt personliga CV och skapa en Jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.