FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1200 anställda, varav drygt 900 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Tjänst Avdelningar Ort/län Språk Publiceringsdatum Sista ansökningsdag Arbetsplats/placeringsort
Erfaren systemingenjör inom radarforskning Telekrig Östergötland Svenska 2023-12-06 2024-01-21 Linköping
Forskare inom strömningsmekanik för flygsystem Försvarsteknik Stockholm Svenska 2023-12-05 2024-01-07 Stockholm/Kista
Civilingenjör med kunskap inom signalbehandling Telekrig Östergötland Svenska 2023-12-05 2023-12-20 Linköping
Forskarutbildad med kunskap inom signalbehandling Telekrig Östergötland Svenska 2023-12-05 2023-12-20 Linköping
Junior Internationell Samordnare inom Försvarsforskning GDI Stockholm Svenska 2023-12-04 2023-12-17 Stockholm- Kista
Biträdande säkerhetsskyddschef GD Stockholm Svenska 2023-12-04 2023-12-15 Stockholm/Kista
Lokal säkerhetschef FOI Linköping GD Stockholm Svenska 2023-12-04 2023-12-11 Linköping
Forskningsingenjör inom tekniskt CBR-skydd med huvudinriktning biologiska aerosoler CBRN-skydd och säkerhet Västerbotten Svenska 2023-12-04 2023-12-08 Umeå
Erfaren materialforskare Vapen, skydd och säkerhet Stockholm Svenska 2023-11-29 2023-12-15 Grindsjön
Civilingenjör inom signalbehandling Telekrig Östergötland Svenska 2023-11-24 2023-12-17 Linköping
Ställföreträdande avdelningschef för avdelningen Försvarsanalys Försvarsanalys Stockholm Svenska 2023-11-20 2023-12-12 Stockholm/Kista
Intresseanmälan: Vill du arbeta med IT på en arbetsplats med spännande utmaningar? Forskningsstöd Västerbotten
Stockholm
Östergötland
Svenska 2023-11-06
Civilingenjör inom signalbehandling Telekrig Östergötland Svenska 2023-10-24 2023-12-13 Linköping
Intresseanmälan: Är du en forskare som vill jobba med framtidens teknik för Sveriges säkerhet? Telekrig Östergötland Svenska 2023-08-24 Linköping
    
Sökord:
Referensnummer:
Ort/län:
 
Jobbkategori:
 
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
Ej registrerad användare?
Om du är en registrerad användare kommer du att ha tillgång till ditt personliga CV och skapa en Jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.