FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

customer_logo
Tjänst Avdelningar Ort/län Sista ansökningsdag
Forskare inom signalbehandling för undervattenstillämpningar Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2017-09-04
Forskare inom marin elektromagnetik Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2017-09-04
Elektronikingenjör inom marina mätsystem Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2017-09-04
Testledare till Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum (FLSC) Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2017-08-30
Telekrig - teknikutveckling mot radio- och radarsystem Ledningssystem Östergötland 2017-08-27
Forskning och teknikutveckling inom Telekrig Ledningssystem Östergötland 2017-08-27
Ingenjör med inriktning mot elektrooptiska system Ledningssystem Östergötland 2017-08-27
    
Sökord:
Ort/län:
 
Jobbkategori:
 
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
Ej registrerad användare?
Om du är en registrerad användare kommer du att ha tillgång till ditt personliga CV och skapa en Jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.