FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

customer_logo
Tjänst Avdelningar Ort/län Sista ansökningsdag
Avdelningsekonom Försvarsanalys Stockholm 2018-12-02
Analytiker med inriktning supply chain management Försvarsanalys Stockholm 2018-11-26
Analytiker med inriktning ekonomi Försvarsanalys Stockholm 2018-11-28
Senior systemingenjör – modellering och simulering Ledningssystem Östergötland 2018-12-07
Systemutvecklare med inriktning mot ledningssystem Ledningssystem Östergötland 2018-12-07
Utveckling av ledningssystem inom försvar och krisberedskap Ledningssystem Östergötland 2018-12-07
Signalbehandling för algoritm- och mjukvaruutveckling Ledningssystem Östergötland 2018-12-07
Utvecklas på FOI – Forskning och teknikutveckling inom Telekrig Ledningssystem Östergötland 2018-12-07
Forskning och teknikutveckling inom Telekrig Radar Ledningssystem Östergötland 2018-12-07
Vill du arbeta med systemutveckling i forskningsmiljö? Ledningssystem Östergötland 2018-12-07
Civilingenjör inom radar Ledningssystem Östergötland 2018-12-07
Bibliotekarie/ informationsspecialist Forskningsstöd Stockholm 2018-11-25
Försöksledare inom området explosivämnen, vapen och ammunition Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2018-11-20
Junior mjukvaruutvecklare Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2018-12-05
    
Sökord:
Ort/län:
 
Jobbkategori:
 
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
Ej registrerad användare?
Om du är en registrerad användare kommer du att ha tillgång till ditt personliga CV och skapa en Jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.