FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

customer_logo
Tjänst Avdelningar Ort/län Sista ansökningsdag
Operatör för inskanning av forskningsrapporter Forskningsstöd Stockholm 2018-08-15
Enhetschef till enheten Säkerhetspolitik Försvarsanalys Stockholm 2018-09-02
Deep Learning för framkomlighetsanalys Ledningssystem Stockholm
Östergötland
Forskningsingenjör inom Marina System Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2018-09-03
Medarbetare till kompetensområdet Spridningsberäkningar CBRN-skydd och säkerhet Västerbotten 2018-08-26
Forskare med inriktning mot elektrooptiska system Ledningssystem Östergötland 2018-08-24
Administratör i Linköping Ledningssystem Östergötland 2018-08-24
Innovativ teknikutveckling – Signalbehandling för algoritm- och mjukvaruutveckling Ledningssystem Östergötland 2018-08-24
Forskning och teknikutveckling inom Telekrig Ledningssystem Östergötland 2018-08-24
Enhetschef för Informationssäkerhet och IT-arkitektur vid FOI Ledningssystem Östergötland 2018-08-24
    
Sökord:
Ort/län:
 
Jobbkategori:
 
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
Ej registrerad användare?
Om du är en registrerad användare kommer du att ha tillgång till ditt personliga CV och skapa en Jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.