FOI söker
 
Forskare inom flygmekanik

Är du genuint intresserad av teknik och flygsystem? Vill du vara en av våra lagspelare för att bygga kunskap och förståelse kring nya tekniska möjligheter att utveckla flygsystemförmåga? Då finns drömjobbet för dig hos oss på FOI och enheten för flyg- och autonoma system!

 

Enheten flyg- och autonoma system

Enheten Flyg- och autonoma system utgör en oberoende expertresurs för Försvarsmakten och andra myndigheter inom främst militära Flygsystem.

Målet är att genomföra välgrundade analyser av flygsystem, tidigt formulera och studera viktiga frågor och trender, förutse möjlig utvecklig och omsätta detta i kunskap som svarar mot uppdragsgivarnas behov idag och i framtiden. Enheten bedriver forskning och tillämpad verksamhet inom fyra discipliner; aerodynamik, strukturmekanik, flygmekanik samt flygfarkosters signatur. Vi deltar i internationella forskningssamarbeten, exempelvis inom EU:s ramprogram för forskning och innovation samt i arbetsgrupper inom GARTEUR och NATO. I dessa samarbeten kommer vi i kontakt med de flesta större flygforskningsinstituten och flygindustrierna i Europa. Vi samarbetar också med våra nationella industrier inom flygområdet.

 

Arbetsuppgifter

Du kommer att fokusera på flygmekanik och avancerade styrsystem i frågor rörande samverkan mellan intelligenta obemannade autonoma system och bemannade plattformar, både för befintliga och framtida flygsystem. I arbetet ingår även utveckling av metoder för robust navigering och manövrering med hjälp av multi-sensorsystem samt att göra bedömningar av systemprestanda och militära stridsförmåga.

Du kommer att samarbeta med experter inom andra flygtekniska discipliner för att svara på tvärvetenskapliga frågeställningar och avvägningar kring flygprestanda, skydd- och vapensystem i telekrigsmiljö. Resultaten kommer t ex att användas i spelverksamhet samt i realtidsmodeller för träning av stridspiloter vid Flygvapnets Luftstridscentrum (FLSC).

Vi erbjuder dig stimulerande och utmanande arbetsuppgifter i en kunskapsintensiv forskningsmiljö. Verksamheten är långsiktig och ger dig stora möjligheter att följa forskningen och fördjupa dina expertkunskaper. Det finns även möjligheter till internationella kontakter och samarbeten inom ditt område. Till ditt förfogande finns goda resurser i form av avancerad mjuk- och hårdvara. Vår verksamhet är behovsstyrd och utvecklas i samverkan främst med vår huvudkund Försvarsmakten och FMV.

 

Din profil

Vi söker dig som är forskarutbildad eller civilingenjör med motsvarande erfarenhet inom reglerteknik, mekanik eller motsvarande kompetens. Du har goda kunskaper inom programmering. Praktisk erfarenhet av analys och värdering av dynamiska system är meriterande.

Som person är du är mål- och resultatinriktad med en god analytisk förmåga. Du trivs med att arbeta i grupp och har god samarbetsförmåga, men sporras även av att självständigt driva och lösa olika frågeställningar.

Du kommunicerar klart och tydligt både i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska

I urvalsprocessen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och intresse för området.

 

Vi erbjuder

På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. Då vi arbetar med forskning och kunskapsutveckling ger det dig en möjlighet att utveckla din egen kompetens.

FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Vårt kontor är beläget i Kista med bra kommunikationer och ett stort utbud av service och handel. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt paragraf 19 i säkerhetsskyddslagen.

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 1 november 2017. Vi vill att Du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan Du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.

Du är välkommen med frågor till Neda Tooloutalaie, enhetschef för enheten flyg- och autonoma system. Fackliga kontaktpersoner är Staffan Lindgren för SACO-föreningen och Krister Söderberg för OFR/S – ST-föreningen vid FOI. Samtliga nås på telefon 08-5550 30 00.

 


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.