Foi söker
 
Senior säkerhetspolitisk analytiker med inriktning Afrika

FOI:s avdelning Försvarsanalys ger kvalificerat analys- och beslutsstöd genom att kombinera studier och direktstödjande verksamhet med forskning. Våra resultat ger viktiga bidrag för ett tryggare och säkrare samhälle. Avdelningen arbetar bland annat inom områden som säkerhetspolitik, operationsanalys, försvarsekonomi och samhällets säkerhet.

Våra huvudsakliga uppdragsgivare är Regeringskansliet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarets Materielverk (FMV).

Arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra FOI:s Afrikagrupp, vid den Säkerhetspolitiska enheten. Gruppen forskar om den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen i enskilda afrikanska länder och regioner med Regeringskansliet som en huvudsaklig uppdragsgivare. Vi forskar också om konflikter och konfliktaktörer i Afrika och bidrar med analysstöd till strategisk inriktning av insatser i regionen. Då vårt arbete styrs av uppdragsgivarnas behov är det av stor vikt att i tid leverera användbara resultat. De senaste åren har tongivande teman inom FOI:s Afrikaforskning utgjorts av bland andra den afrikanska säkerhetsarkitekturen, nuvarande och potentiella insatsområden aktuella för svenskt deltagande samt terrorism i olika afrikanska regioner.

Som säkerhetspolitisk analytiker förväntas du, självständigt eller i samarbete med kollegor, genomföra studier av forskande eller analyserande karaktär. Du ansvarar för att formulera studieupplägg tillsammans med uppdragsgivare, genomföra datainsamling (inklusive intervjuer) samt sammanställa skriftlig och muntlig rapportering i ett format som passar uppdragsgivaren. Föreläsningar och andra kunskapsspridande uppgifter kan också förekomma.

Arbetsplatsen är förlagd till Kista, Stockholm. Resor förekommer både inom Sverige och utomlands. Anställningen är en tillsvidareanställning och FOI tillämpar provanställning om sex månader. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Din profil

Vi söker dig som har en akademisk examen inom relevant samhällsvetenskapligt område, exempelvis statsvetenskap, internationella relationer, freds-och konfliktvetenskap eller Afrikastudier. Du har minst fem års arbetslivserfarenhet inom forskning, utredning och analysarbete och ett dokumenterat intresse för, och kunskaper om, afrikansk fred och säkerhet.


Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Det är avgörande att du har:

- Mycket god analytisk förmåga.

- God förmåga till framställning i tal och skrift på svenska och engelska.
- God förmåga att samarbeta med kollegor och uppdragsgivare.
- God förmåga till självständigt arbete och att leverera efterfrågade resultat i tid.
- God initiativförmåga och uthållighet i ditt arbete

 

Det är dessutom meriterande om du har forskarutbildning inom relevant område samt professionella kunskaper i franska. Vi värdesätter även om du har forskarnätverk relaterat till Afrika. Erfarenhet av utvärdering eller arbetslivserfarenhet inom området försvar och säkerhet, liksom erfarenhet från någon internationell organisation (exempelvis FN, EU, AU), Regeringskansliet, Försvarsmakten eller annan svensk myndighet, är också meriterande.


Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen.

Vi erbjuder

FOI:s enhet för Säkerhetspolitik utgör en miljö fylld av kompetens och nyfikenhet.

Att arbeta på FOI ger möjlighet till intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet. Miljön vi verkar i ställer höga krav på självständigt arbete och ansvarstagande och ger även stort utrymme för egna initiativ och professionell utveckling över tiden.

FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

 

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med frågor till enhetschef Lena Bartholdson. Fackliga företrädare är Riitta Räty (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på telefon 08 - 5550 30 00.

 

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2017-10-29. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev där du hänvisar till ref. FOI-2017-1648. Urvalsprocessen kan komma att påbörjas innan ansökningstiden har gått ut.


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.