Foi söker
 
Säkerhetspolitisk analytiker med inriktning mot Ryssland

FOI:s avdelning Försvarsanalys ger kvalificerat
analys- och beslutsstöd genom att kombinera studier och direktstödjande
verksamhet med forskning. Våra resultat ger viktiga bidrag för ett tryggare och
säkrare samhälle. Avdelningen arbetar bland annat inom områden som
säkerhetspolitik, operationsanalys, försvarsekonomi och samhällets säkerhet.Våra huvudsakliga uppdragsgivare är
Regeringskansliet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) samt Försvarets Materielverk (FMV).

Arbetsuppgifter


För våra uppdragsgivare studerar FOI bl.a. rysk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. En kärnkompetens inom detta område är att bedöma rysk energi- och forskningspolitik. Vi behöver nu en analytiker som vill fördjupa sig i rysk utveckling med särskild hänsyn till energipolitik och FoU.

 

I arbetet ingår att skriva studier om rysk energi- och forskningspolitik självständigt och i samarbete med andra. FOI:s medarbetare arbetar nära våra uppdragsgivare och lämnar såväl muntliga som skriftliga underlag – ibland med kort varsel. FOI anordnar också konferenser och seminarier samt deltar i internationella nätverk som fokuserar på rysk säkerhetspolitik. Vi kombinerar förmågan att arbeta policynära, för att erbjuda konkret stöd till våra uppdragsgivare, med akademisk kompetens för att säkerställa att det vi skriver håller hög kvalitet.

 

Arbetsplatsen är förlagd till Kista, Stockholm. Resor förekommer både inom Sverige och utomlands. Anställningen är en tillsvidareanställning och FOI tillämpar provanställning om sex månader. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.


Din profil 

Vi söker dig som har en akademisk examen med minst master/magisternivå motsvarande 160 poäng/240 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt ämne. Du har minst fem års dokumenterad erfarenhet av analys eller tillämpad forskning i ett samhällsvetenskapligt ämne och har ett professionellt dokumenterat intresse för Ryssland. Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i ryska för att effektivt kunna samla in material och snabbt tillgodogöra sig innehållet.

Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt producera studier på engelska och svenska och erfarenhet av att presentera dina resultat för olika målgrupper.

Vi fäster stor betydelse vid personliga egenskaper.

 

Förutom att du måste svara upp mot ovanstående krav är det också avgörande att du:

  • Har en välutvecklad analytisk förmåga, som gör      att du kan bryta ner komplexa frågor och lösa komplicerade problem.
  • Har lätt för att anpassa dig till nya      omständigheter, ser möjligheter i förändringar och har förståelse för      olika beställares behov.Har uthållighet och förmåga att driva projekten tills      de är klara och resultaten är nådda enligt tidplan.
  • Kan arbeta väl i grupp.
  • Har breda perspektiv på frågorna och en medvetenhet      om långsiktiga konsekvenser.
  • Planerar och genomför arbetet på ett      självständigt och effektivt sätt, med gott omdöme och initiativförmåga.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen.

Vi erbjuder

FOI:s enhet för Säkerhetspolitik utgör en miljö fylld av kompetens och nyfikenhet.

Att arbeta på FOI ger möjlighet till intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet. Miljön vi verkar i ställer höga krav på självständigt arbete och ansvarstagande och ger även stort utrymme för egna initiativ och professionell utveckling över tiden.

FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med frågor till enhetschef Lena Bartholdson. Fackliga företrädare är Riitta Rätty (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på telefon 08 - 5550 30 00.

 

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2017-10-31. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev där du hänvisar till ref. FOI-2017- 1647. Urvalsprocessen kan komma att påbörjas innan ansökningstiden har gått ut.


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.