FOI söker
 
Examensarbeten inom informationssäkerhet

 Utveckling av CRATE – FOI:s tekniska infrastruktur för träning, övning och experiment inom IT-säkerhet

På FOI är vi ungefär 1000 anställda. 850 av oss är forskare på akademisk nivå. Vi är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Verksamheten drivs i cirka 300 större forskningsprojekt inom ett tjugotal områden, som spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap. Eftersom säkerhetsforskningen inte har några nationsgränser agerar vi också globalt och leder även många EU-projekt för ökad säkerhet.

På enheten Informationssäkerhet och IT-arkitektur på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) finns en så kallad cyber range vid namn CRATE. CRATE består av 800 fysiska noder där det skapas virtuella datormiljöer som används för övning, träning och experiment kopplade till IT-säkerhet. CRATE består bland annat av:

  • Verktyg där för att specificera och instansiera datornätverk av VirtualBox-maskiner.
  • Verktyg för att på ett realistiskt sätt simulera datoranvändare i systemmiljön.
  • Verktyg för att på ett strukturerat sätt utföra angrepp mot system i miljön.

Miljön är i ständig utveckling och FOI söker nu studenter som genom examensarbeten kan bidra till att testa tänkbara framtida lösningar och utveckla prototyper.

Arbetsuppgifter

Automatisk/centraliserad installation av mjukvara på utrullade maskiner. Nät byggs idag genom att man väljer ett virtuella maskiner i form av ”templates” och instansierar dessa i CRATE genom att sätta parametrar på maskinerna. Om någon mjukvara saknas i dessa source templates behöver den installeras manuellt. Konfigurationsverktyg som Puppet är ett tänkbart alternativ och FOI är intresserade av en förstudie som tittar ifall det är lätt att installera de mjukvaror vi ofta vill installera och hur stort avtryck konfigurationsverktyget gör i miljön.

 Din profil

Vi tror att du har läst D- eller Y-programmet, datavetenskap, informationsteknik eller motsvarande och har intresse för IT-säkerhet. Arbetet handleds av medarbetare på FOI.

Examensarbetenas omfattning är 10-20 veckor (15-30hp) och genomförs på FOI i Linköping.

Har vi fångat ditt intresse?

Medarbetare vid FOI Informationssäkerhet har stor erfarenhet av att handleda examensarbeten. Fler än 25 studenter har genomfört sitt examensarbete inom gruppen och flera av dem arbetar nu på FOI. Om du har frågor kontakta handledare Teodor Sommestad (teodor.sommestad@foi.se; 013-378245). Mer information om CRATE finns att tillgå på www.foi.se/crate

Då FOI är en säkerhetsklassad myndighet krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras enligt 19 § i säkerhetslagen

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.