FOI söker
 
Enhetschef till enheten Beslutsstödssystem

Har du erfarenhet från att leda människor och verksamhet i forskningsorganisation? Har du intresse av chefs- och ledarskap och vill arbeta i en verksamhet där det pågår spännande forskning inom bland annat AI och web- och underrättelseanalys? Vi söker nu en ny enhetschef till Enheten för beslutsstödssystem.

Beslutsstödsenheten tillgodoser FOI's huvuduppdragsgivare med kompetens inom områdena informationshantering, artificiell intelligens, modellering och simulering, beteendemodellering samt web- och underrättelseanalys. Målet är att utveckla nya metoder och tekniskt stöd som kan ge stöd till beslutsfattare då de ska fatta svåra beslut i pressade situationer, för förmågeutveckling av sin organisation.

Våra största kunder är Försvarsmakten medstödmyndigheter, men även andra myndigheter. Vi bedriver också forskning inom EU:s civila säkerhetsforskningsprogram som stöd för forskningen åt våra
huvuduppdragsgivare.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för den samlade verksamheten inom enheten innefattande personal, verksamhet och ekonomi. I arbetet ingår löpande personalledning, arbete med resursplanering, rekrytering, arbetsmiljöarbete, projektuppföljning, kunddialog samt daglig verksamhetsledning.  

Enhetschefen ansvarar för att utveckla enhetens verksamhet och kompetens så att den motsvarar långsiktigt förväntade behov. Du genomför också utvecklingssamtal och lönesättande samtal med dina medarbetare.

Enhetschefen rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp och utvecklar tillsammans med övriga enhetschefer avdelningens strategi och mål.

Grundpelarna i FOI:s ledarskapsfilosofi är:

Tillit och samverkan, tydlighet och tillgänglighet, skapa förutsättningar och våga förändra, ordning och reda samt att ledarskap är att vara en förebild i organisationen.

Din profil

Du har utbildning från universitet eller högskola inom något för verksamheten relevant område och har erfarenhet från att leda personal och verksamhet i en forskningsorganisation. Du har intresse för chefs- och ledarskapsfrågor samt förmåga att leda och inspirera dina medarbetare.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att fungera bra som enhetschef är det viktigt att du har empatisk förmåga, är trygg, stabil och har självinsikt samt integritet. Du är drivande, kreativ, leder och motiverar medarbetarna. Vidare har du förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar samt visar omdöme i uttalanden, beslut och agerande. I ditt arbetssätt är du strukturerad och har en förmåga att lösa problem analytiskt.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska och kan kommunicera klart och tydligt både muntligt och skriftligt.

Vi erbjuder

På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan och genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbete med föräldraskap.

Anställningen är tillsvidare. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till tre år men med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad i Kista. 

Har vi fångat ditt intresse?

Du är välkommen med frågor till avdelningschef Matts Gustavsson. Fackliga kontaktpersoner är Staffan Lindgren för SACO-föreningen och Krister Söderberg för OFR/S – ST-föreningen vid FOI. Samtliga nås på telefon 08-5550 30 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § Säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2018-05-28.  I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV med personligt brev.

 


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.