FOI söker
 
Forskningsingenjör inom Marina System

Kompetensgruppen för ubåts- och fartygsdesign har under mer än 15 år utvecklat världsledande metoder och datorverktyg för stöd i de tidiga faserna av ett utvecklingsprojekt, det vill säga den analys och design som krävs för att ta fram en effektiv, välbalanserad och realiserbar farkostspecifikation. För att göra detta måste vi beakta alla väsentliga egenskaper hos farkosten; hållfasthet, hydrostatik, hydrodynamik, energi- och effekthantering, signaturer, vapen- och ledningssystem, ombordmiljö, säkerhet och ekonomi.

Arbetsuppgifter

Utveckla, vidmakthålla och använda våra verktyg för analys och design av ubåtar och fartyg. Här ingår design, studier och forskning om marina integrerade komplexa system samt metodutveckling för teknisk design, ekonomisk analys samt system- och operationsanalys. Vi samarbetar med, och utbildar, personal från Försvarsmakten, FMV och industrin samt strategiska internationella partners.

Inom gruppen samarbetar vi nära, både under planering och genomförande av uppdragen. Samtidigt finns det en hög förväntan om initiativförmåga och självständighet hos enskilda medarbetare. Runt gruppen finns ett välutvecklat nätverk inom forskning, högskola, försvar och industri. Arbetet bedrivs huvudsakligen på vårt kontor i Kista men resor inom Sverige samt till utländska partners förekommer.

Din profil

Vi vill att du har en civilingenjörsexamen eller högre inom skeppsbyggnad, teknisk fysik, maskin eller elektro. Du skall även ha erfarenhet från mjukvaruutveckling, som utvecklingsingenjör eller forskare. Domänkunskap inom den marina sektorn och systemkunskap om ubåtar och örlogsfartyg är meriterande, liksom erfarenhet av operations- och systemanalys.

Du har en aldrig sinande nyfikenhet på nya problem som testar din förmåga till lärande, analys och problemlösning. Du är resultatinriktad, inte rädd att ta egna initiativ och vi förväntar oss att du har god förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp. Bra kommunikationsförmåga i tal och skrift är en av ingenjörens viktigaste egenskaper, vilket du sedan länge insett och utvecklat.

Vi erbjuder

På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. Då vi arbetar med forskning och kunskapsutveckling ger det dig en möjlighet att utveckla din egen kompetens.

FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Vårt kontor är beläget i Kista med bra kommunikationer och ett stort utbud av service och handel. 

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med frågor till enhetschef Alex Cederholm. Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (SACO) och Krister Söderberg (OFR/S – ST vid FOI). Samtliga nås på telefon 08-555 030 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt paragraf 19 i säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2018-09-03. I slutet av ansökningsformuläret kan du bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.