FOI söker
 
Analytiker – inriktning internationella insatser

FOI:s avdelning Försvarsanalys söker nu en analytiker med inriktning internationella insatser.Har du magister examen i statsvetenskap, internationella relationer eller freds- konfliktvetenskap med kunskap om de internationella krishanteringssystemen och internationell säkerhetsarkitektur, särskilt EU, FN och Nato. Har du  också goda kunskaper om försvarssektorn?  Kanske just du blir vår nya kollega.

Läs mer om avdelningen Försvarsanlys här: https://foi.se/om-foi/organisation/avdelningar/forsvarsanalys.html

Arbetsuppgifter

Som analytiker arbetar du tillsammans med våra uppdragsgivare och kollegor från FOI för att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag avseende civila och militära internationella insatser och utvecklingen inom olika försvarsstrukturer. I vissa fall sker arbetet i samverkan med andra länders myndigheter, mellanstatliga organisationer eller utländska forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.

Som analytiker förväntas du, självständigt eller i samarbete med kollegor, genomföra studier, analyser och metodutveckling samt uppföljning och utvärdering inom internationell krishantering och insatsverksamhet. Du ansvarar för att formulera studieupplägg, genomföra datainsamling samt sammanställa skriftlig och muntlig rapportering. Föreläsningar och andra kunskapsspridande uppgifter kan också förekomma. Du kommer framförallt att arbeta med inom områden internationella samfundets krishantering och följa upp Sveriges försvarsbidrag till insatser utomlands med Regeringskansliet som huvudsaklig uppdragsgivare. Vi forskar också om internationell säkerhetsarkitektur och genusarbete i insatser samt bidrar med analysstöd till strategisk inriktning av insatser i utlandet.

Arbetet sker normalt i kontorsmiljö, men med anknytning till pågående händelser och kan ha dynamisk karaktär. Tjänsten innebär resor både inom Sverige och utomlands.

Din profil

Du som söker har lägst en magisterexamen inom relevant samhällsvetenskapligt område, exempelvis statsvetenskap, internationella relationer och freds-och konfliktvetenskap. Du har minst fem års arbetslivserfarenhet inom forskning, utredning, utvärdering eller liknande analysarbete. Arbetet kräver att du har kunskap om de internationella krishanteringssystemen och internationell säkerhetsarkitektur, särskilt EU, FN och Nato. Du behöver god kunskap om försvarssektorn och dokumenterad erfarenhet av att följa upp och utvärdera verksamhet i internationell miljö.

 

Det är meriterande om du har forskarutbildning inom relevant område och professionella kunskaper i franska. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet från att arbeta i en internationell organisation (exempelvis FN, EU, Nato) och i miljöer med säkerhetsrisker. Kunskaper inom säkerhetssektorreform och/eller genus och FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet är också en fördel.

Verksamheten vid FOI är uppdragsstyrd och tillämpad i sin karaktär, varför du måste vara beredd att arbeta problemorienterat med nytta och relevans för våra uppdragsgivare som främsta prioritet.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och färdigheter. Förutom att passa in i ovan angivna beskrivning är det avgörande att du har:

  • Mycket god analytisk förmåga, kan förstå såväl språkliga underlag som hantera      komplexa problem.
  • God förmåga till framställning i  tal och skrift på svenska och engelska.
  • God förmåga till självständigt arbete och att leverera efterfrågade resultat i tid.
  • God förmåga att samarbeta med kollegor och uppdragsgivare.
  • Gott omdöme, initiativförmåga och uthållighet i ditt arbete.
  • God förmåga att anpassa dig till  nya roller och omständigheter.

Vi erbjuder

Att arbeta på FOI ger möjlighet till intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet. Miljön vi verkar i ställer höga krav på självständigt arbete och ansvarstagande och ger även stort utrymme för egna initiativ och professionell utveckling över tiden.

FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med frågor till enhetschefer Cecilia Dahlgren. Fackliga företrädare är Riitta Räty (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på telefon 08 - 5550 30 00.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2018-05-27. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV, betyg (från högskolan) och ett personligt brev där du hänvisar till  ref.  FOI-2018-.


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.