FOI söker
 
Ingenjör inom Sensorinformatik

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med utveckling och implementering av avancerad programvara för automatisk sensorfusion. Aktuella sensorer kan vara kameror i visuella eller infraröda våglängder och olika typer av laser- eller radarsensorer. Du kommer att ha möjlighet att pröva på och kompetensutveckla dig inom flera teknik- och tillämpningsområden. Beroende på kunskaper och intresse kommer det att bli aktuellt att arbeta med tekniker t.ex. för autonoma farkoster, kartering eller egenpositionering. Det finns möjlighet att delta i hela utvecklingskedjan, från problemformulering till slutleverans inklusive presentation för våra kunder.

Din profil
Krav:

  • Du är civilingenjör inom Teknisk Fysik eller Datateknik.
  • Du har goda kunskaper i signalbehandling och reglerteknik.
  • Du har goda kunskaper i minst två av programmeringsspråken Matlab, C/C++ eller Python.
  • Du har goda kunskaper om inbyggda system.

Meriterande erfarenheter och kunskaper:

  • Erfarenhet av arbete med 3D-data är meriterande.
  • Kunskaper om teknik för egenpositionering och kartering är meriterande.

Utöver dina formella meriter lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är självgående, strukturerad, resultatinriktad och som har god samarbetsförmåga. Du ska ha god analytisk förmåga och kunna kommunicera tydligt i både tal och skrift. Du kommer att arbeta i flera projektteam parallellt. För att trivas i vår miljö bör du vara intresserad av att arbeta med utveckling av ny teknik och med den nya teknikens möjligheter att stärka försvar och säkerhet i Sverige.

Enheten för Sensorinformatik i Linköping arbetar med teknik för automatisk analys av sensordata med syfte att snabbare, säkrare och enklare få fram den information som efterfrågas från sensorerna. Vi utvecklar, demonstrerar och värderar teknik i samarbete med våra uppdragsgivare inom framför allt Försvarsmakten, Försvarets materielverk, MSB och Polismyndigheten. I vår roll som tekniskt expertstöd bidrar vi till att våra uppdragsgivare kan öka sin framtida förmåga och bidrar på så sätt till att de på sikt kan lösa sina operativa uppgifter inom försvar och säkerhet på ett bättre sätt.

Enheten är en del av avdelningen för Ledningssystem som till helhet fokuserar på att ta fram mesta möjliga informationsmängd från enskilda sensorer och sätta samman informationen från många sensorer i syfte att öka förståelsen och kunna fatta korrekta beslut. Forskningen spänner över hela kedjan från sensorer till beslutsstöd.

Vi erbjuder
Att arbeta som forskare på FOI är omväxlande. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra och ställer krav på initiativförmåga. Vi har stor frihet att skapa tekniska lösningar utifrån den allra senaste tekniken. Hos oss kommer du att ges möjlighet till kontinuerlig personlig kompetensutveckling som anpassas så att både du som person och vi som organisation kan växa tillsammans.

FOI strävar efter mångfald, där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Arbetsplatsen är förlagd till Linköping. Resor förekommer både inom Sverige och utomlands. Anställning på FOI förutsätter svenskt medborgarskap. FOI tillämpar individuell lönesättning.

Har vi fångat ditt intresse?
Välkommen med frågor till enhetschef Fredrik Lantz samt våra fackliga företrädare, (SACO) Nils Karlsson och (OFR/S – ST) Johan Gustavsson. Samtliga kan nås via vår växel på tel 013-37 80 00.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2018-06-22. Märk din ansökan med Ref nr FOI-2018-1043 Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.

 


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.