FOI söker
 
Medarbetare med inriktning mot verksamhetsanalys och systemutveckling

Vi söker medarbetare till en grupp som arbetar med metodutveckling, verksamhetsanalys, kravställning, modellering och värdering av dagens och framtidens ledningssystem inom totalförsvaret. Gruppen består av personal med akademisk bakgrund liksom arbetserfarenhet från bland annat Försvarsmakten, FMV och räddningstjänst. Nu söker vi medarbetare med arbetserfarenhet från polisärverksamhet.

Arbetsuppgifter
Du kommer att (a) leda projekt och verksamheter, (b) utveckla koncept, metoder och ansatser, (c) arbeta med datainsamling, utbildning och utvärdering, (d) bearbeta och analysera omfattande datamängder samt (e) dokumentera och presentera resultat skriftligt och muntlig på svenska såväl som engelska. Arbetet sker så väl i grupp som enskilt. Uppdragen kan innebära att du ingår i andra myndigheters verksamhet, främst Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Polismyndigheten och myndigheter inom krisberedskapsområdet. Arbetsuppgifterna innebär resor inom Sverige och i vissa fall utomlands.

Din profil
Du har polisexamen.
Meriterande är:

  • universitetsexamen med inriktning informatik, systemutveckling eller informationsteknik,
  • utbildning inom ledningsdomänen,
  • erfarenhet av utvecklings- och utredningsuppdrag nationellt såväl som internationellt,
  • erfarenhet av behovsanalyser och kravhantering, verksamhetsanalys och -modellering,
  • erfarenhet av IT-projekt,
  • chefs-och projektledarerfarenhet.

Utöver dina formella meriter lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är drivande, utåtriktad och samtidigt, lyhörd med en god kommunikativ förmåga i skrift såväl som i tal. Du ska ha intresse för forskning och utveckling.

Din placering är vid Enheten för Människa, Teknik och Organisation (MTO) vid Avdelningen för Ledningssystem. Enheten utvecklar metoder och principer inom ledning, systemutveckling samt människa-teknikinteraktion. De system som enheten arbetar med sträcker sig från nationella ledningssystem till tekniska lösningar för enskild användare.

Vi erbjuder
Tjänsten är en tidsbegränsad och anställningen kommer att vara två år.

På FOI strävar vi efter en mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

För tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Arbetsplatsen är förlagd till Linköping. FOI tillämpar individuell lönesättning.

Att arbeta på FOI innebär ett kreativt och omväxlande arbete där du samarbetar med andra inom projektet men även självständigt löser utmanande uppgifter. Hos oss får du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling så att du som person och vi som organisation kan växa tillsammans.

Har vi fångat ditt intresse?
Välkommen med frågor till enhetschef Linda Sjödin samt våra fackliga företrädare, Peter Nilsson (SACO) och Johan Gustavsson (OFR/S – ST). Samtliga kan nås via vår växel på tel 013-37 80 00.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2018-06-20. Märk din ansökan med Ref nr FOI-2018-1044. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.


 


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.