Medarbetare till kompetensområdet Spridningsberäkningar

Kunskap om farliga kemikalier, radioaktivt material, joniserande strålning, farlig smitta och kärnvapenrelaterade frågor är mycket angeläget såväl för försvaret som för det civila samhället. På FOI:s avdelning för CBRN-skydd och säkerhet finns samhällets främsta experter på kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära händelser.

Är du civilingenjör eller disputerad forskare inom teknisk fysik eller matematik och vill arbeta med numeriska simuleringar av atmosfärisk spridning av farliga ämnen? Har du erfarenhet av C#-programmering på systemnivå? Då kan det vara dig vi söker! Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där flera kompetenser samverkar för att lösa komplexa frågeställningar åt våra uppdragsgivare.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna syftar till att skapa fysikaliska modeller för att på varierande detaljnivå beskriva ett spridningsförlopp av farliga ämnen. Beräkningsresultaten ska kunna ingå i olika former av beslutsstöd inom såväl civila som militära organisationer. Ditt fokus avses vara att utveckla och sätta upp beräkningsmodeller för olika delar av spridningsförloppet samt att bygga system för beräkningsmodellerna i varierande utvecklingsmiljöer. Dessutom kommer du att arbeta med problemformulering och problemlösning samt analyser av resultat från simuleringar och experimentella försök. Arbetet drivs i projektform och inkluderar både långsiktig forskning samt direktstöd kopplat till aktuella händelser.

Din profil

Du har dokumenterad:

  • Universitetsutbildning motsvarande civilingenjör/magister/mastersnivå i teknisk fysik eller liknande, med inriktning mot numeriska metoder och modellering/simulering.
  • Goda kunskaper av systemprogrammering.

Meriterande är erfarenhet:

  • Från mjukvarubranschen
  • Från forskarutbildning: disputerad inom fysik eller matematik
  • Av FORTRAN, Visual Studio, C# och MATLAB.

Utöver dina formella meriter lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är drivande, utåtriktad, kan arbeta självständigt och har intresse för forskning och utveckling. Dessutom är du lyhörd med en god kommunikativ förmåga i såväl skrift som tal, engelska och svenska.

Vi erbjuder
På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap. Arbetsplatsen är placerad i Umeå.

Har vi fångat ditt intresse?
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Niklas Brännström. Fackliga företrädare är Johanna Qvarnström (SACO) och Eva Larsson (OFR/S – ST vid FOI). Samtliga nås på telefon 08-555 030 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt § 19 i säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan, ref nr FOI-2018-1201, via ansökningsknappen nedan senast 2018-08-26. I slutet av anstökningsformuläret kan du sedan bifoga komplett CV och personligt brev.


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.