Foi söker
 
Enhetschef till enheten Säkerhetspolitik

Verksamheten på Enheten för säkerhetspolitik fokuserar på den säkerhetspolitiska utvecklingen i länder, regioner och multilaterala organisationer av betydelse för Sverige. Enheten bedriver policyrelevanta strategiska studier av politisk, ekonomisk och militär utveckling. Vår huvuduppdragsgivare är framför allt Försvarsdepartementet, men vi utför också uppdrag åt Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) m.fl. Vi är också regelbundet inbjudna till Regeringskansliet och Riksdagen för att ge expertutlåtanden. Vår forskning presenteras regelbundet på seminarier och våra experter deltar ofta i media.

 

Arbetsuppgifter

Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för den samlade verksamheten inom enheten innefattande personal, verksamhet och resursplanering. I arbetet ingår löpande personalledning, arbete med bemanning, rekrytering, arbetsmiljöarbete, projektuppföljning, godkännande av skriftlig dokumentation, kunddialog samt daglig verksamhetsledning. Du genomför också utvecklingssamtal och lönesättande samtal med dina medarbetare.

Enhetschefen ansvarar för att utveckla enhetens verksamhet och kompetens så att den motsvarar långsiktigt förväntade behov. Du förväntas samverka inom avdelningen och med övriga FOI.

Enhetschefen rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp och utvecklar tillsammans med avdelningsledningen och övriga enhetschefer avdelningens verksamhet.

 

 Din profil

Du är statsvetare med en magister/master examen eller motsvarande. Har du disputerat inom området är det meriterande. Det är en fördel om du har en gedigen kompetens inom forskning, studier och utredningar av säkerhets- eller försvarspolitik. Du har intresse för chefs och ledarskapsfrågor samt förmåga att leda och inspirera dina medarbetare och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av chefsrollen, gärna i offentlig verksamhet.

 Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att fungera bra som enhetschef är det viktigt att du har empatisk förmåga, är trygg och stabil och har självinsikt. Du är strategisk, driver, leder och motiverar medarbetarna mot goda resultat. Vidare har du en god relationsskapande förmåga och samarbetsförmåga. I ditt arbetssätt är du självgående, kvalitetsmedveten och strukturerad. Arbetsuppgifterna ställer ofta krav på att kunna lösa analytiskt komplexa problem. Du har goda kunskaper i svenska och engelska och kan kommunicera klart och tydligt både muntligt och skriftligt.

 

Vi erbjuder

Att arbeta på FOI ger möjlighet till intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet. Miljön vi verkar i ställer höga krav på självständigt arbete och ansvarstagande och ger även stort utrymme för egna initiativ och professionell utveckling över tiden.

FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

 

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med frågor till Avdelningschef Lars Höstbeck. Fackliga företrädare är Riitta Räty (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på telefon 08 - 5550 30 00.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2018-09-02. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV, betyg (från högskolan) och ett personligt brev där du hänvisar till ref. FOI-2018-1273.

 


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.