FOI söker
 
Analytiker med inriktning supply chain management

FOI:s avdelning Försvarsanalys ger kvalificerat analys- och beslutsstöd genom att kombinera studier och direktstödjande verksamhet med forskning. Våra resultat ger viktiga bidrag för ett tryggare och säkrare samhälle. Avdelningen arbetar bland annat inom områden som totalförsvar, säkerhetspolitik, operationsanalys, försvarsekonomi och samhällets säkerhet.

Våra huvudsakliga uppdragsgivare är Regeringskansliet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarets Materielverk (FMV).

Arbetsuppgifter

Som analytiker med inriktning supply chain management strukturerar och analyserar du frågeställningar som är kopplade till försvarets resurser, processer och resultat i syfte att utarbeta beslutsunderlag som förbättrar effektiviteten i verksamheten. Arbetet utförs tillsammans med kollegor och i förekommande fall med uppdragsgivare. Avrapportering till uppdragsgivare och beslutsfattare sker vanligtvis såväl muntligt som skriftligt.

Vi arbetar inom en stor bredd av områden och dessa utvecklas och förändras över tiden. Gemensamt för dem är att vi arbetar med att utveckla effektiviteten i organisationer och verksamheter. Vi behöver nu förstärka inom området supply chain management.

Vårt kontor är beläget i Kista, men som analytiker kan du också placeras i våra uppdragsgivares organisationer, t.ex. vid Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, för att ge direktstöd i deras arbete.

Din profil

Vi söker dig som är civilingenjör eller att du lägst har en magisterexamen i företagsekonomi, nationalekonomi, industriell ekonomi eller förvaltningsekonomi. Din utbildning har haft en inriktning mot supply chain management eller motsvarande så som logistik och/eller att du efter din examen erhållit erfarenhet inom området.  Vidare är det även meriterande om du har erfarenhet av och kunskap om försvarstillämpningar av logistik.

Det är meriterande om du har forskarutbildning eller en kombination av flera examina inom för avdelningen relevanta ämnesområden,  då vi arbetar tvärvetenskapligt. Vi ser att du som söker har minst 2 års erfarenhet av att analysera, strukturera och lösa komplexa frågeställningar i nära samverkan med uppdragsgivare.  Du har ett påvisat intresse för försvars- och/eller säkerhetsfrågor.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Förutom att du behöver passa in i beskrivningarna ovan är det därför också avgörande att du har:

  • God analytisk förmåga, särskilt avseende mångfacetterade problem. Du ska kunna förstå såväl språkliga som numeriska underlag och bryta ner komplexa frågor samt lösa komplicerade problem.
  • God förmåga till självständigt arbete och att leverera efterfrågade resultat i tid
  • God förmåga att samarbeta med kollegor och uppdragsgivareGott omdöme, initiativförmåga och uthållighet i ditt arbete
  • God förmåga att anpassa dig till nya roller och omständigheter och att du ser möjligheter i förändringar.
  • God förmåga till framställning i tal och skrift på svenska och engelska

Vi erbjuder

På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. FOI strävar efter mångfald, där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med privatliv och föräldraskap. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Arbetsplatsen är beläget i Kista.

Har vi fångat ditt intresse?

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Christian Ifvarsson. Fackliga företrädare är Riitta Räty (Saco-S) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-55 50 30 00. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med Din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 7:e januari 2019. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenhet som är relevanta för jobbet. I slutet av anställningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.