FOI söker
 
Enhetschef till enheten Ammunitions- och explosivämnessäkerhet

Har du erfarenhet av att leda människor och verksamhet i forskningsorganisation? Har du intresse av chefs- och ledarskap och vill arbeta i en verksamhet där det pågår spännande forskning och utveckling för samhällets säkerhet?

Enheten för Ammunition- och explosivämnessäkerhet tillgodoser FOI:s huvuduppdragsgivare med provning, utvärdering och livscykelanalys av ammunition, explosivämnen och andra vapen- och skyddskomponenter. Målet är att utveckla och använda metoder för att ge tekniskt stöd till våra huvuduppdragsgivare. Våra främsta uppdragsgivare är Försvarsmakten med stödmyndigheter, men även andra myndigheter för samhällets säkerhet såsom MSB och Polisen.

Du kommer att bli en av enhetscheferna vid FOI Grindsjön, avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, där forskning och utveckling bedrivs för att identifiera och bedöma möjligheter, begränsningar och risker med vapen- och skyddsteknik. Detta görs genom omfattande experimentarbete kombinerat med teoretiska studier och simuleringar. För dessa ändamål finns stora provplatser, avancerade laboratorier och kraftfulla beräkningsresurser, lokaliserade vid Grindsjön på Södertörn söder om Stockholm.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för den samlade verksamheten inom enheten innefattande personal, verksamhet och ekonomi. I arbetet ingår löpande personalledning, arbete med resursplanering, rekrytering, arbetsmiljöarbete, projektuppföljning, kunddialog samt daglig verksamhetsledning. Enhetschefen ansvarar för att utveckla enhetens verksamhet och kompetens så att den motsvarar långsiktigt förväntade behov. Du genomför också utvecklingssamtal och lönesättande samtal med dina medarbetare samt rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp och utvecklar tillsammans med övriga enhetschefer avdelningens strategi och mål. Verksamheten på Grindsjön ställer särskilt höga krav på enhetschefens engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Din profil
Du har högskoleexamen eller motsvarande. En forskarutbildning inom något relevant ämnesområde är meriterande liksom erfarenhet av ledarskap i linje- eller projektled. Vidare ser vi att du har:

  • ett intresse av chefs- och ledarskap samt förmåga att leda och inspirera personer i en kunskapsorganisation
  • förståelse och intresse för vår verksamhet och våra huvuduppdragsgivares utmaningar
  • en förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt
  • en vana att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
  • en god samarbetsförmåga, är öppen, utåtriktad och lyhörd

För att fungera bra som enhetschef är det viktigt att du har empatisk förmåga, är trygg, stabil och har självinsikt samt integritet. Du är drivande och kreativ. Du leder och motiverar medarbetarna. Du har förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar och visar omdöme i uttalanden, beslut och agerande. I ditt arbetssätt är du strukturerad och har en förmåga att analysera problem.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Vi erbjuder

På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbete med föräldraskap. Anställningen är tillsvidare. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till tre år men med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad i Grindsjön.

Har vi fångat ditt intresse?

Du är välkommen med frågor till avdelningschef Matts Gustavsson. Fackliga kontaktpersoner är Hanna Ellis för SACO-föreningen och Marja-Liisa Pettersson för OFR/S – ST vid FOI . Samtliga nås på telefon 08-5550 30 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § Säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2019-01-06.  I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV med personligt brev.


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.