FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI söker:

Jurist eller analytiker med inriktning mot totalförsvar och gråzonsproblematik

Har du ett starkt intresse för rättsliga frågeställningar med inriktning mot totalförsvar och gråzonsproblematik? Har du erfarenhet av frågor som rör försvar, säkerhet och krishantering? Vill du bidra med dina kunskaper till Sveriges säkerhet och forskning för en säkrare värld? Då kanske just du är den vi söker.

Vad bidrar du med i arbetet hos oss?

Som jurist eller analytiker kommer du att arbeta med frågor som rör staters möjligheter att agera i fred och krig för att uppfatta och möta antagonistiska hot; exempelvis informationspåverkan, terrorism och våldsbejakande extremism, cyberangrepp och AI-relaterade hot, etc. Du är också beredd att bidra till FOI:s tekniska forskning med exempelvis förståelse för legala aspekter av våldsanvändning. Du stödjer beslutsfattare med att omsätta forskningsresultat till utveckling av processer och metoder samt förbättrad myndighetssamverkan inom dessa områden. Då FOI i stor utsträckning är en uppdragsfinansierad myndighet, kommer du ha en aktiv roll i att dialogisera och forma uppdragen med våra uppdragsgivare.

Vi försöker tillämpa många och breda perspektiv i de problem vi ställs inför. Din förmåga att tänka långsiktigt, ta hänsyn till många aspekter samt att presentera balanserade avvägningar är avgörande för att våra uppdragsgivare ska få bra beslutsunderlag. Dina resultat levereras som regel skriftligt i form av rapporter, men du behöver också kunna stödja uppdragsgivare med mer handgriplig problemformulering, implementering och uppföljning. I arbetsuppgifterna ingår att leda seminarier och workshops, samt att presentera studieresultat inför publik.

I perioder kan du komma att genomföra arbete utplacerad på hel- eller deltid hos våra uppdragsgivare. Arbetet sker då normalt i kontorsmiljö, men fältarbete kan förekomma, liksom krav på tjänstgöring under obekväma tider.

Du arbetar tillsammans med både kollegor och uppdragsgivare, men arbetsuppgifter utförs också självständigt. Du förväntas kunna bidra med ditt perspektiv och din kompetens till andra projekt och studier inom avdelningen. Efterhand kommer du bygga upp förmågan att nyttja en bred kompetensbas från FOI:s olika avdelningar och enheter. Möjligheterna att arbeta inom, och att växla mellan olika verksamheter vid Försvarsanalys är goda.

Har du den kompetensprofil vi behöver?

Du har en examen på minst avancerad nivå inom juridik, rättsvetenskap eller annan samhällsvetenskaplig disciplin som vi bedömer relevant. Du har minst tre års arbetslivserfarenhet av forskning eller analys av frågor som rör försvar, säkerhet eller krishantering. Du är en van skribent, och har förmåga att anpassa din skriftliga framställan till olika målgrupper. Du hyser även ett starkt intresse för vetenskapliga metoder och dess tillämpning i praktiken. Forskarutbildning är meriterande. 

Vi ser gärna att du har god kunskap om aktörer med ansvar för att förstå, förebygga eller bemöta hotbilder med beröring på gråzonsproblematik, informationspåverkan, terrorism, cyber och underrättelseinhämtning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete vid exempelvis Regeringskansliet, Polismyndigheten, Försvarsmakten, MSB, eller andra aktörer med ansvar inom krisberedskap och totalförsvar, samt erfarenhet av samverkan mellan dessa aktörer.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Förutom att passa in i beskrivningen ovan är du en lagspelare med god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som uppdragsgivare. Du har en mycket god analytisk förmåga och kan analysera och dra slutsatser av komplexa skeenden inom både längre och snävare tidsramar. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete som du effektivt driver vidare på ett strukturerat arbetssätt för att leverera efterfrågade resultat i tid. Du tar dig an uppdrag med en hög grad av integritet och etik. Dessutom har du lätt för att anpassa dig till nya roller och omständigheter och du ser möjligheter i förändringar.

Vad erbjuder vi dig?

På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis det civila och militära försvaret, samt Sveriges krisberedskap, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.

Du kommer att ingå i enheten Asymmetriska hot som tillhör avdelningen Försvarsanalys. Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/forsvarsanalys.html

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

Vi arbetar medvetet för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html 

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev på svenska via ansökningsknappen senast den 23 maj! I din ansökan vill vi att du tydligt beskriver hur du motsvarar den kompetensprofil vi söker.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Norén, chef för enheten Asymmetriska hot. Fackliga företrädare är Anders Tavemark (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.

Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Dela på:

Län:

  • Stockholm

Anställningstyp:

Tillsvidareanställning

Anställningsgrad:

Heltid

Arbetstider:

Dag

Sista ansökningsdag:

2021-05-23

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Arbetsplats/placeringsort:

Kista

Kontaktpersoner:

Anders Norén

mob: +46 55503000

Företagets hemsida:

http://www.foi.se

Adress:

Gullfossgatan 6 16490 Kista