FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI söker:

Senior säkerhetspolitisk analytiker med inriktning på Afrika

Har du ett starkt intresse av säkerhetspolitiska frågeställningar med inriktning på Afrika och vill bidra med dina kunskaper som analysstöd till våra uppdragsgivares strategiska beslut? Då kanske detta är rollen för just dig!

Vad bidrar du med i arbetet hos oss?

FOI:s avdelning Försvarsanalys ger kvalificerat analys- och beslutsstöd genom att kombinera studier och direktstödjande verksamhet med forskning. Våra resultat ger viktiga bidrag för ett tryggare och säkrare samhälle och omvärld. Avdelningen arbetar bland annat inom områden som säkerhetspolitik, operationsanalys och strategisk planering, försvarsekonomi, krisberedskap och civilt försvar. Våra huvudsakliga uppdragsgivare är Regeringskansliet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarets Materielverk (FMV).

Du kommer att tillhöra FOI:s Afrikagrupp, vid enheten för säkerhetspolitik. Gruppen analyserar den säkerhetspolitiska utvecklingen i enskilda afrikanska länder och regioner med Regeringskansliet och då företrädesvis Försvarsdepartementet som huvudsaklig uppdragsgivare. Gruppen studerar även konflikter och konfliktaktörer i Afrika. Då vårt arbete styrs av uppdragsgivarnas behov är det av stor vikt att i tid leverera användbara resultat. De senaste åren har tongivande teman inom FOI:s Afrikaforskning utgjorts av globala aktörers närvaro och intressen på kontinenten, konfliktområden som är aktuella för svenska insatser samt terrorism i olika afrikanska regioner.

Som säkerhetspolitisk analytiker förväntas du att självständigt eller i samarbete med kollegor genomföra studier av relevanta problem på uppdrag av våra uppdragsgivare. Du ansvarar för att formulera studieupplägg tillsammans med uppdragsgivare, att genomföra datainsamling (inklusive intervjuer) samt att sammanställa skriftlig och muntlig rapportering till våra uppdragsgivare. Vid enheten för säkerhetspolitik arbetar vi ofta i flera studier parallellt där du kan få  en ledande roll i vissa studier. I arbetsuppgifterna kan ingå att organisera eller leda seminarier och workshops, att göra föreläsningar och presentationer eller andra kunskapsspridande uppgifter.

Arbetsplatsen är förlagd till Kista, Stockholm. Resor förekommer både inom Sverige och utomlands, vilket kan innefatta resor till riskområden. 

Har du den kompetensprofil vi behöver?

Vi söker dig som har en akademisk examen på lägst mastersnivå inom det samhällsvetenskapliga området såsom statsvetenskap, internationella relationer, freds- och konfliktkunskap, nationalekonomi eller andra för tjänsten relevanta områden. Du har flera års arbetslivserfarenhet inom forskning, utredning och analysarbete. Du har erfarenhet av säkerhetspolitiska frågeställningar med inriktning mot Afrika. Du har mycket god muntlig och skriftlig förmåga. I arbetet ingår att skriva rapporter, artiklar i olika format och  presentationer på svenska och engelska. Du har dokumenterade och goda kunskaper i kvalitativ eller kvantitativ metod.

Det är meriterande om du har forskarutbildning. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av frågor som rör konflikter i Afrika, regionala säkerhetsinstitutioner och/eller FN:s eller EU:s verksamhet inom fred- och säkerhet i Afrika. Vi värdesätter om du har erfarenhet från arbete inom Regeringskansliet, Försvarsmakten eller annan statlig myndighet, eller erfarenhet från någon bilateral, multilateral eller annan motsvarande internationell organisation såsom exempelvis FN, EU och AU. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Förutom att passa in i beskrivningen ovan är du en lagspelare med god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som uppdragsgivare. Du har en mycket god analytisk förmåga och kan analysera och dra slutsatser av komplexa skeenden inom både längre och snävare tidsramar. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete som du effektivt driver vidare genom ett strukturerat arbetssätt för att leverera efterfrågade resultat i tid. Dessutom trivs du i en verksamhet under utveckling och har en vilja till att vara med och bygga något långsiktigt tillsammans med övriga i gruppen och enheten.

Vad erbjuder vi dig?

På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.

Du kommer att ingå i enheten Säkerhetspolitik som tillhör avdelningen Försvarsanalys. Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/forsvarsanalys.html

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 27 maj!

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Mike Winnerstig. Fackliga företrädare är Anders Tavemark (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.

Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Dela på:

Län:

  • Stockholm

Anställningstyp:

Tillsvidareanställning

Anställningsgrad:

Heltid

Arbetstider:

Dag

Sista ansökningsdag:

2022-05-27

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Arbetsplats/placeringsort:

Stockholm-Kista

Kontaktpersoner:

Mike Winnerstig

tfn: +46 08-5550300

Företagets hemsida:

http://www.foi.se

Adress:

Gullfossgatan 6 16490 Kista