FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Tjänst Avdelningar Ort/län Språk Publiceringsdatum Sista ansökningsdag Arbetsplats/placeringsort
Driftledare till FOI:s cyberanläggning Ledningssystem Östergötland Svenska 2019-12-06 2020-01-07 Linköping
Ledare med vetenskapliga meriter till forskningsprojekt Ledningssystem Svenska 2019-11-26 2020-01-12 Linköping
Ledare med kunskap om ledningssystem Ledningssystem Svenska 2019-11-26 2020-01-12 Linköping
Civilingenjör för mjukvaruutveckling till inbyggda system Ledningssystem Östergötland Svenska 2019-11-26 2020-01-12 Linköping
Civilingenjör för mjukvaruutveckling i kritiska system Ledningssystem Östergötland Svenska 2019-11-26 2020-01-12 Linköping
Civilingenjör/teknisk doktor för klassificering av okända radiosignaler Ledningssystem Östergötland Svenska 2019-11-26 2020-01-12 Linköping
Civilingenjör/teknisk doktor för signalbehandling i komplexa radiosystem Ledningssystem Östergötland Svenska 2019-11-26 2020-01-12 Linköping
Civilingenjör/teknisk doktor för algoritmutveckling i komplexa radiosystem Ledningssystem Östergötland Svenska 2019-11-26 2020-01-12 Linköping
Erfaren Redovisningsekonom Ledningssystem Östergötland Svenska 2019-11-26 2019-12-18 Linköping
    
Sökord:
Ort/län:
 
Jobbkategori:
 
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
Ej registrerad användare?
Om du är en registrerad användare kommer du att ha tillgång till ditt personliga CV och skapa en Jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.