FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Tjänst Avdelningar Ort/län Språk Publiceringsdatum Sista ansökningsdag Arbetsplats/placeringsort
Ingenjör med intresse för mikrovågsteknik Vapen, skydd och säkerhet Stockholm Svenska 2021-07-25 2021-08-15 Grindsjön
Expert inom mätteknik Vapen, skydd och säkerhet Stockholm Svenska 2021-07-25 2021-08-15 Grindsjön
Operationsanalytiker inom Förmågeutveckling Försvarsanalys Stockholm Svenska 2021-07-22 2021-08-15 Kista
Civilingenjör inom radar- och mikrovågsteknik Ledningssystem Östergötland Svenska 2021-07-15 2021-08-20 Linköping
Erfaren civilingenjör inom radarområdet Ledningssystem Östergötland Svenska 2021-07-15 2021-08-20 Linköping
Erfaren ingenjör inom radarsystem Ledningssystem Östergötland Svenska 2021-07-15 2021-08-15 Linköping
Ingenjör inom signalbehandling för radar Ledningssystem Östergötland Svenska 2021-07-15 2021-08-15 Linköping
Forskare inom signalbehandling för radar Ledningssystem Östergötland Svenska 2021-07-15 2021-08-15 Linköping
Telekrigsutvecklare i teknikens framkant Ledningssystem Östergötland Svenska 2021-07-10 2021-08-15 Linköping
Teknisk Doktor inom signalbehandling Ledningssystem Östergötland Svenska 2021-07-10 2021-08-15 Linköping
Erfaren Civilingenjör inom mjukvaruutveckling Ledningssystem Östergötland Svenska 2021-07-10 2021-08-15 Linköping
Civilingenjör inom mjukvaruutveckling Ledningssystem Östergötland Svenska 2021-07-10 2021-08-15 Linköping
Civilingenjör för FPGA-utveckling Ledningssystem Östergötland Svenska 2021-07-10 2021-08-15 Linköping
Forskningsingenjör/forskare inom hydrodynamik Försvarsteknik Stockholm Svenska 2021-07-05 2021-09-01 Kista
Cybersäkerhetsexpert som vill utvecklas i en stimulerande miljö Ledningssystem Östergötland Svenska 2021-06-24 2021-08-23 Linköping
Forskningsingenjör inom navigering och positionering Ledningssystem Östergötland Svenska 2021-06-23 2021-08-06 Linköping
    
Sökord:
Ort/län:
 
Jobbkategori:
 
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
Ej registrerad användare?
Om du är en registrerad användare kommer du att ha tillgång till ditt personliga CV och skapa en Jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.