FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Tjänst Avdelningar Ort/län Språk Publiceringsdatum Sista ansökningsdag Arbetsplats/placeringsort
Drifttekniker Forskningsstöd Stockholm Svenska 2022-05-19 2022-06-09 Stockholm - Grindsjön
Handläggare med fokus på EU-forskningsprojekt Försvarsteknik Stockholm Svenska 2022-05-16 2022-06-06 Stockholm-Kista
Civilingenjör inom marina tillämpningar med inriktning mot strömningsmekanik Försvarsteknik Stockholm Svenska 2022-05-16 2022-06-06 Stockholm-Kista
Verkstadstekniker Försvarsteknik Stockholm Svenska 2022-05-13 2022-06-06 Stockholm-Kista
Junior säkerhetspolitisk analytiker inriktning Afrika Försvarsanalys Stockholm Svenska 2022-05-06 2022-05-27 Stockholm-Kista
Senior säkerhetspolitisk analytiker med inriktning på Afrika Försvarsanalys Stockholm Svenska 2022-05-06 2022-05-27 Stockholm-Kista
Civilingenjör för mjukvaruutveckling, simulering och modellering Ledningssystem Östergötland Svenska 2022-05-06 2022-05-24 Linköping
Forskarutbildad inom signalbehandling Ledningssystem Östergötland Svenska 2022-05-05 2022-05-29 Linköping
Forskare inom fordonsdynamik Försvarsteknik Stockholm Svenska 2022-05-05 2022-05-25 Stockholm-Kista
Mjukvaruutvecklare sjösystem Försvarsteknik Stockholm Svenska 2022-05-05 2022-05-25 Stockholm-Kista
Mjukvaruutvecklare inom marksystemvärdering Försvarsteknik Stockholm Svenska 2022-05-05 2022-05-25 Stockholm-Kista
Mjukvaruutvecklare värdering av luftstrid Försvarsteknik Stockholm Svenska 2022-05-05 2022-05-25 Stockholm-Kista
Mjukvaruarkitekt Försvarsteknik Stockholm Svenska 2022-05-05 2022-05-25 Stockholm-Kista
Forskare inom analys och värdering av komplexa system Försvarsteknik Stockholm Svenska 2022-05-05 2022-05-25 Stockholm-Kista
Forskare inom autonomi med fokus på algoritmer Försvarsteknik Stockholm Svenska 2022-05-05 2022-05-25 Stockholm-Kista
Forskare inom tillämpad autonomi Försvarsteknik Stockholm Svenska 2022-05-05 2022-05-25 Stockholm-Kista
Utvecklare inom hårdvarunära systemlösningar Ledningssystem Östergötland Svenska 2022-05-05 2022-05-24 Linköping
DevOps Utvecklare Flygsimulator Försvarsteknik Stockholm Svenska 2022-05-04 2022-05-25 Stockholm-Kista
Tekniker inom radarområdet Ledningssystem Östergötland Svenska 2022-05-04 2022-05-22 Linköping
Forskare inom signalbehandling för radar Ledningssystem Östergötland Svenska 2022-05-02 2022-05-22 Linköping
Forskningsingenjör elektronik Försvarsteknik Stockholm Svenska 2022-04-29 2022-05-22 Stockholm - Kista
    
Sökord:
Ort/län:
 
Jobbkategori:
 
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
Ej registrerad användare?
Om du är en registrerad användare kommer du att ha tillgång till ditt personliga CV och skapa en Jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.