FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

customer_logo
Tjänst Avdelningar Ort/län Sista ansökningsdag
Doktor i kommunikationsteori Ledningssystem Östergötland 2018-06-11
Elektronikdesign för analog och digital RF Ledningssystem Östergötland 2018-06-11
Doktor i signalbehandling Ledningssystem Östergötland 2018-06-11
Civilingenjör för algoritm- och mjukvaruutveckling Ledningssystem Östergötland 2018-06-11
Civilingenjör för hårdvarunära mjukvaruutveckling Ledningssystem Östergötland 2018-06-11
Teknikutveckling i teknikens framkant - Civilingenjör med signalbehandlingsprofil Ledningssystem Östergötland 2018-06-11
Forskare inom Bildanalys Ledningssystem Östergötland 2018-05-28
Ingenjör inom Bildanalys Ledningssystem Östergötland 2018-05-27
Fastighetsskötare, Grindsjön Forskningsstöd Stockholm 2018-06-10
Ingenjör inom Sensorfusion Ledningssystem Östergötland 2018-05-27
Vill du vara en av världens bästa forskare inom radiokommunikation? Ledningssystem Östergötland 2018-05-23
Utvecklare flygsimulator Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2018-05-23
Senior Nätverksspecialist Forskningsstöd Stockholm 2018-05-30
Enhetschef till enheten Beslutsstödssystem Försvars och Säkerhetssystem Stockholm 2018-05-28
Operationsanalytiker inriktning försvar Försvarsanalys Stockholm 2018-05-27
Analytiker – inriktning internationella insatser Försvarsanalys Stockholm 2018-05-27
    
Sökord:
Ort/län:
 
Jobbkategori:
 
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
Ej registrerad användare?
Om du är en registrerad användare kommer du att ha tillgång till ditt personliga CV och skapa en Jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.