FOI söker
 
Operationsanalytiker inriktning försvar

FOI:s avdelning Försvarsanalys söker nu en Operationsanalytiker. Har du magister examen i naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap med erfarenhet av forskning, studier/utredningar eller analysarbete och kunskap inom om försvars- och säkerhetsfrågor.  

Har du även erfarenhet av facilitering och har arbetat med olika kvalitativa eller kvantitativa analytiska metoder för beslutsstöd? Kanske just du blir vår nya kollega.

Läs mer om avdelningen Försvarsanlys här: https://foi.se/om-foi/organisation/avdelningar/forsvarsanalys.html

 

Arbetsuppgifter

Som operationsanalytiker arbetar du med försvarsrelaterade frågeställningar i syfte att ta fram beslutsunderlag som förbättrar kvalitet och effektivitet i verksamheten. Arbetet utförs tillsammans med kollegor från FOI och våra uppdragsgivare och kan t.ex. avse bedömning av risker, utveckling av olika typer av förmågor och försvarsstrukturer, eller planering av militära operationer. Uppgifterna innefattar både att snabbt kunna ta fram ett underlag i en akut fråga för uppdragsgivaren, och mer långsiktiga arbeten med gott om tid för fördjupning och analys. I vissa fall sker arbetet i samverkan med andra länders myndigheter, mellanstatliga organisationer eller utländska forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.

 

Vårt kontor är beläget i Kista, men i perioder kommer du att vara utplacerad på hel- eller deltid i våra operationsanalytiska grupper vid Försvarsmakten för att ge direktstöd i deras arbete. Arbetet sker normalt i kontorsmiljö, men för vissa tjänster även tillfälligt i fält vid militära förband. Periodvis förekommer krav på tjänstgöring under obekväma tider.

 

Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens till andra projekt och studier inom avdelningen. Efterhand kommer du att bygga upp förmågan att nyttja en bred kompetensbas från FOI:s olika avdelningar och enheter.

 

Din profil

Du som söker har lägst en magisterexamen inom naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap. Du har minst 5 års kvalificerad arbetslivserfarenhet inom forskning, studier/utredningar eller analysarbete och kunskap inom om försvars- och säkerhetsfrågor.

 

Det är meriterande om du har forskarutbildning eller en kombination av flera examina inom för avdelningen relevanta ämnesområden, då vi arbetar tvärvetenskapligt. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av facilitering och har arbetat med olika kvalitativa eller kvantitativa analytiska metoder för beslutsstöd, exempelvis problemformulering, intervjuer, utvärdering och scenarioanalys.

 

Vi fäster stor betydelse vid personliga egenskaper och färdigheter. Förutom att passa in i ovan angivna beskrivning är det avgörande att du har:

  • Mycket god analytisk förmåga. Du ska kunna förstå såväl språkliga som numeriska underlag och hantera komplexa problem
  • God förmåga till självständigt arbete och att leverera efterfrågade resultat i tid
  • God förmåga att samarbeta med kollegor och uppdragsgivare
  • God förmåga till framställning i tal och skrift på svenska och engelska
  • Gott omdöme, initiativförmåga och uthållighet i ditt arbete
  • God förmåga att anpassa dig till nya roller och omständigheter

Vi erbjuder

Att arbeta på FOI ger möjlighet till intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet. Miljön vi verkar i ställer höga krav på självständigt arbete och ansvarstagande och ger även stort utrymme för egna initiativ och professionell utveckling över tiden.

FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med frågor till enhetschefer Cecilia Dahlgren eller Göran Bergström. Fackliga företrädare är Riitta Räty (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på telefon 08 - 5550 30 00.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2018-05-27. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV, betyg (från högskolan) och ett personligt brev där du hänvisar till  ref.  FOI-2018-.

 


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.