FOI söker
 
Enhetschef för Informationssäkerhet och IT-arkitektur vid FOI

Arbetsuppgifter
Som EC kommer du att:

  • ansvara för att leda en enhet på cirka 30 personer
  • utveckla och driva enhetens verksamhet i enlighet med avdelningens mål och verksamhetsplan samt strategiskt utveckla kompetens och övriga resurser på enheten
  • ha personalansvar för enhetens medarbetare vilket inkluderar bland annat utvecklingssamtal, lönesamtal, kompetensutveckling
  • uppföljningsansvarig för de enhetens projekt
  • samverka inom avdelningen och med övriga avdelningar
  • granska och godkänna skriftlig dokumentation som skickas till uppdragsgivare
  • arbeta i avdelningens ledningsgrupp

Din profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att leda och utveckla större grupper av personal. Du behöver ha erfarenhet av att hantera komplexa frågeställningar och vana av att leda och fördela arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av enhetens kompetensområde eller angränsande område. Eftersom du kommer att ha mycket kontakter med myndigheter som t.ex. FM, FMV och MSB, är det meriterande att ha arbetat inom statlig verksamhet.

Som person är du strukturerad med god förmåga att prioritera och självständigt fatta beslut. För att lyckas i rollen krävs att du har mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga samt att du är flexibel men ändå har förmågan att driva igenom det som är prioriterat.

Du har en akademisk examen på lägst civilingenjörsnivå eller motsvarande samt har ett intresse av att utveckla individer och organisationer. I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid de personliga egenskaperna. En anställning vid FOI förutsätter svenskt medborgarskap.

Avdelningen för Ledningssystem i Linköping har ca 250 anställda och är organiserad i nio enheter i Linköping. Vid Ledningssystem sätter vi människan i centrum och medverkar i utvecklingen smarta tekniska lösningar som sträcker sig från utveckling av sensorer och datainsamling till innovativa presentationssystem och autonoma beslutsstödsystem. De lösningar vi tar fram ökar användarens förmåga att fatta bättre beslut.

Enheten för Informationssäkerhet och IT-arkitektur samlar FOI:s kompetens inom informationssäkerhet (avseende såväl tekniska som sociala frågeställningar) och IT-arkitektur (mjukvaruutveckling). Verksamheten på enheten är starkt inriktad mot kundernas behov och baseras på nära kontakter med Försvarsmakten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Försvarets Materielverk och andra viktiga samhällsaktörer. Enheten ansvarar också för den tekniska delen av Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet (NCS3). Detta nationella centrum är ett kompetenscentrum med uppdraget att bygga upp och sprida medvetenhet, kunskap och erfarenhet om cybersäkerhetsaspekter inom industriella informations- och styrsystem.

Vi erbjuder
Att arbeta som forskare på FOI är omväxlande. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra och ställer krav på initiativförmåga. Vi har stor frihet att skapa tekniska lösningar utifrån den allra senaste tekniken. Hos oss kommer du att ges möjlighet till kontinuerlig personlig kompetensutveckling som anpassas så att både du som person och vi som organisation kan växa tillsammans.

FOI strävar efter mångfald, där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Arbetsplatsen är förlagd till Linköping. Resor förekommer både inom Sverige och utomlands. FOI tillämpar individuell lönesättning.

Har vi fångat ditt intresse?
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Christian Jönsson eller ställföreträdande avdelningschef Johan Allgurén. Fackliga kontaktpersoner vid FOI är Nils Karlsson (SACO) och Johan Gustavsson (OFR/S–ST). Samtliga kan nås via vår växel på tel 013-37 80 00.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2018-08-24. Märk din ansökan med Ref nmr 2018-1117. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.