FOI söker
 
Forskare inom marin elektromagnetik

Har du en bakgrund  inom teoretisk elektroteknik, plasmafysik, rymdfysik eller matematisk fysik?
Vill du arbeta på en arbetsplats med hög kompetens, i spännande projekt inom försvar och säkerhet?
Kanske är du vår nästa medarbetare!

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta inom en kompetensgrupp som huvudsakligen arbetar med forskning och utveckling inom marin elektromagnetik. Gruppen tar fram modeller och tekniker för prediktion, reduktion, utbredning och analys av undervattenssignaturer samt detektion, lokalisering och klassificering av signaler från undervattenssensorsystem. Vi stödjer Försvarsmakten och Försvarets materielverk i arbetet med att förbättra dagens och utveckla morgondagens system för mätning och analys av undervattenssignaturer, undervattensspaning och undervattenskommunikation, samt bistår vid utveckling av taktik och utbildning av förband. Verksamheten bedrivs i projektform där såväl självständigt arbete som samarbete i grupp förekommer. Vi deltar i laboratorieverksamhet och under prov och försök i fält. Vi samverkar med olika nationella och internationella forskningsorganisationer, kortare och längre resor förekommer. Arbetet bedrivs huvudsakligen i Kista men även inom övriga Sverige samt hos våra utländska partners.

Din profil

Du ska ha högre teoretisk utbildning vid universitet eller högskola motsvarande teknisk fysik, rymdfysik eller elektroteknik. Du ska även ha disputerat eller ha flerårig erfarenhet av forskning och/eller utvecklingsarbete inom teoretisk elektroteknik, plasmafysik, rymdfysik eller matematisk fysik. Vidare ska du ha erfarenhet av teoretiskt arbete inom ovan nämnda områden samt vana från programmering och analys av data från experiment samt intresse för magnetisk modellering. Vi ser gärna att du har intresse för experimentell verksamhet och elektronik. Postdoktoral tjänstgöring utomlands och industriell verksamhet är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet från militärtjänst eller värnplikt inom flottan.

Som person är du initiativtagande, mål- och resultatorienterad och har god samarbetsförmåga samt helhetssyn. Du är strukturerad, kreativ och har en problemlösande analysförmåga. Du har en mycket god förmåga att arbeta enskilt såväl som i grupp. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska.

Vi erbjuder

På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. FOI strävar efter mångfald, där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med privatliv och föräldraskap.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Arbetsplatsen är beläget i Kista och tillhör avdelningen Försvars- och säkerhetssystem.

Avdelningen Försvars- och säkerhetssystem genererar teknisk och vetenskaplig kunskap för försvar och säkerhet från komponentnivå till hög systemnivå.
Avdelningens övergripande ansvarsområden är simulering för säkerhet och väpnad konflikt, vapen och skydd, flyg- och rymdsystem, undervattenssystem samt beslutstödssystem.
Forskningen bedrivs med ett stort internationellt kontaktnät under EU:s ramprogram och med andra nationella och internationella samarbetspartners.

Flygvapnets Luftstridssimulerings Center (FLSC) är också en del av avdelningen där piloter, flygstridsledare och beslutsfattande personal från Försvarsmakten kan prova framtida scenarier i bemannade simuleringar.

Våra huvudsakliga uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk och myndigheter med ansvar för samhällets civila säkerhet såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen, etc.

Har vi fångat ditt intresse?

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Alex Cederholm. Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Niklas Ahlin (OFR/S – ST). Samtliga nås på  08-55 50 30 00. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med Din ansökan senast den 28 januari!
Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet.
I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.

 


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.