FOI söker
 
Kreativ analytiker med samhällsvetenskaplig bakgrund

Är du en samhällsvetare eller beteendevetare med akademisk examen och minst två års arbetslivserfarenhet inom forskning, utredningar eller analysarbete? Vill du arbeta med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet? Då kan du vara vår nya medarbetare.

Arbetsuppgifter

Som analytiker arbetar du tillsammans med våra uppdragsgivare och kollegor från FOI för att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag avseende t.ex. bedömning av hot och risker; utveckling av olika typer av förmågor och försvarsstrukturer; försvarets resurser, processer och resultat; civilt försvar; krisberedskap och inriktning av operationer nationellt och internationellt. I vissa fall sker arbetet i samverkan med andra länders myndigheter, mellanstatliga organisationer eller utländska forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Du kan också komma att samarbeta med övriga avdelningar inom FOI i fördjupade tekniska studier.

En stor del av arbetet sker i projektform med arbetsgrupper vid FOI eller hos uppdragsgivarna. I perioder kommer Du troligen att vara utplacerad på hel- eller deltid, t.ex. i våra operationsanalytiska grupper i Försvarsmakten, i Regeringskansliet eller i MSB. Arbetet sker normalt i kontorsmiljö, men för vissa tjänster även i fält vid militära förband. Periodvis förekommer krav på tjänstgöring under obekväma tider.

Uppgifterna innebär inte sällan att snabbt kunna ta fram ett underlag i en akut fråga för uppdragsgivaren, men kan också innebära långsiktiga arbeten med gott om tid för fördjupning och reflektion. Då vårt arbete styrs av uppdragsgivarnas behov är det av stor vikt att i tid leverera användbara resultat. I arbetsuppgifterna ingår också att leda seminarier/workshops, att genomföra intervjuer samt att presentera studieresultat inför publik. Möjligheterna att växla mellan olika analytikerroller och verksamheter inom Försvarsanalys är goda.

Din profil

Du ska ha en akademisk examen motsvarande minst 160 poäng/240 högskolepoäng och vara samhällsvetare eller beteendevetare. Du har minst två års arbetslivserfarenhet inom forskning, utredningar eller analysarbete, gärna från olika kunskapsområden eller samhällssektorer och myndigheters ansvar inom dessa. Du har ett brett intresse för samhällsfrågor. Du har även god förmåga att anpassa dig till nya roller och omständigheter och att du ser möjligheter i förändringar.

Vi fäster stor betydelse vid personliga egenskaper. Det är avgörande att du har:

  • God analytisk förmåga, särskilt avseende mångfacetterade problem. Du ska kunna förstå såväl språkliga som numeriska underlag och bryta ner komplexa frågor samt lösa komplicerade problem.
  • God förmåga till självständigt arbete och att leverera efterfrågade resultat i tid
  • God förmåga att samarbeta med kollegor och uppdragsgivare
  • Gott omdöme, initiativförmåga och uthållighet i ditt arbete
  • God förmåga till framställning i tal och skrift på svenska och engelska

I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid de personliga egenskaperna.

Uppgifterna ställer höga krav på förmåga att lösa komplexa problem, ett tvärvetenskapligt synsätt med integrering av metod- och sakkunskap från olika områden, samt förmåga att samverka nära uppdragsgivarna såväl som med andra aktörer.

Det är därför meriterande om du har aktuell arbetslivserfarenhet av och kunskap inom något/några av områdena försvar och säkerhet (nationellt eller internationellt) strategiutveckling, planeringsmetodik, modeller och verktyg för beslutsstöd, utvecklingsarbete på höga systemnivåer, risk- och sårbarhetsanalyser, informationssäkerhet, underrättelsetjänst eller logistik och psykologiskt försvar. Vidare är det meriterande med en forskarutbildning och/eller en kombination av olika examina då vi arbetar tvärvetenskapligt.

Vi erbjuder

FOI:s avdelning Försvarsanalys ger kvalificerat analys- och beslutsstöd genom att kombinera studier och direktstödjande verksamhet med forskning. Våra resultat ger viktiga bidrag för ett tryggare och säkrare samhälle. Avdelningen arbetar bland annat inom områden som totalförsvar, säkerhetspolitik, operationsanalys, försvarsekonomi och samhällets säkerhet.

Våra huvudsakliga uppdragsgivare är Regeringskansliet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarets Materielverk (FMV).

Att arbeta på FOI ger möjlighet till intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet. Miljön vi verkar i ställer höga krav på självständigt arbete och ansvarstagande och ger även stort utrymme för egna initiativ och professionell utveckling över tiden. FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med frågor till enhetschefer Anders Norén, Göran Bergström, Mårten Sundmark eller Karin Mossberg Sonnek. Fackliga företrädare är Riitta Räty (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på telefon 08 - 5550 30 00.

Välkommen med din ansökan senast 27 januari 2019.
När du gör din ansökan vill vi gärna att du i rekryteringsverktyget fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet samt bifogar ett personligt brev och CV där du refererar till FOI-2018-2180 samt bifogar betyg (från högskolan).

 

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen. Du ska vid behov vara beredd att krigsplaceras inom ramen för FOI:s roll i totalförsvaret.

 


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.